Visuellt stöd är nödvändigt för nyanlända elever

En stor utmaning för den svenska skolan idag handlar om hur vi på bästa sätt kan stödja nyanlända elever i deras lärande. Under 2015 kom ca 40000 nyanlända barn i ålder 13-18 år till Sverige.

Hur planerar och genomför vi vår undervisning så att dessa elever  får möjlighet att nå så långt som möjligt? 

Tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är exempel på stöd som eleven behöver för att så effektiv som möjligt fortsätta att utveckla sitt lärande i alla ämnen.  Många studiehandledarna gör ett fantastiskt jobb idag och en framgångsfaktor för att studiehandledning ska vara effektiv och meningsfull för eleven, är att ämneslärare och studiehandledare samarbetar.

Men vi vet också att det inte räcker…

Behovet av studiehandledning på olika språk är större än tillgången på studiehandledare för många kommuner. Så ser verkligheten ut.

Vad kan vi göra annorlunda?

blogg

Trots den stora tillgången till olika typer av digitala resurser och möjligheten att arbeta multimodalt är många elever idag ofta hänvisade till texter i läroböcker eller texter på webben. Jag vill poängtera att det finns många pedagoger idag som gör ett strålande jobb men det är nödvändigt att fler och fler nyttjar de möjligheter som tekniken kan bidra med.  

Det här inlägget vänder sig till dig som är ämneslärare och som har nyanlända elever i din undervisningsgrupp. Jag pratar om dig och dina elever. Du är en viktig person och du kan göra skillnad.

Skärminspelning

Med visuellt stöd  underlättar vi för förståelsen och inlärningen hos våra elever. Det nya språket (svenskan) är en stor utmaning och i många fall ett tufft hinder för inlärningen. Med ett visuellt stöd i form av t ex en skärminspelad genomgång eller instruktion får eleverna fler möjligheter att skapa egna inre bilder och modeller av information som sedan kan processas till  kunskap.

 Ta del av när Robert Granlund på Sjöfruskolan i Umeå visar här hur du kan göra en skärminspelning med Screencast-o-matic.

Spela in dina genomgångar så att eleverna kan ta del av dem före, under  och efter lektionen. För att inte tala om vilken nytta dina genomgångar även skulle vara för studiehandledarna.

Annonser

Vi lär och delar med oss till varandra!

Centrala skolområdet i Umeå genomför idag en temadag med fokus på tidsenligt lärande. 200 pedagoger från förskolan, skolan och modersmålsundervisningen är samlade och bidrar tillsammans med våra fantastiskt duktiga seminariehållare till en innehållsrik och givande dag.

fedag

 

/Peter Hjelm

En skola och förskola som flippar

Flippat med Erik & Niclas”  från Östermalmsskolan är en pedagogisk programserie som funnits sedan augusti 2013. Serien syftar till att stimulera elever och väcka deras nyfikenhet och engagemang för lärande. Första året gjordes flipparna till Erik och Niclas klasser, men med  årets avsnitt  riktar det sig till hela mellanstadiet och där finns nu även  Charlotte och Helena  med i arbetet.

Arbetet med programserien har nu  även involverat ännu fler pedagoger på skolan. Det har varit roligt att följa utvecklingen och se hur den driver på det kollegiala lärandet och viljan att utvecklas.

Vad tycker eleverna då? 
Det finns  en självklar och given anledning till att serien nu är inne på tredje säsongen!
Utan den positiva elevresponsen hade förmodligen Erik och Niclas och alla andra pedagogerna på Östermalmsskolan slutat med flipparna för länge sedan och hållit på med något annat som gett ett bättre resultat.

Andreas Sandström från förskolan Östermalm har funnits med i programserien nästan från första programmet. Nu har Andreas  tillsammans med kollegorna Simon Brännström och Sofia Nygård  börjat skapa flippar för förskolan.

//Peter Hjelm

Tre teser från dagens teachmeet

Då blev det äntligen av…

31 modersmålslärare fick möjlighet till kollegialt lärande. där fokus låg på språkutvecklande arbetssätt med lärplattan som verktyg.
Det blev ett inspirerande möte där kollegor delade med sig av sina erfarenheter och tips på arbetssätt och appar som bidragit till ett ökat lärande hos eleverna.

Mitt eget bidrag till dagens Teachmeet   kallar jag skämtsamt för…

Tre teser

Vad kännetecknar en bra app?
Vad som avgör om en app är bra eller dålig handlar mer om Hur den används.
Det gäller att koppla appens användningsområde till syfte och förmågor i läroplanen.
Pedagogens uppgift blir i nästa steg att konkretisera det för eleverna. Med tydliga mål och positiva förväntningar på våra elever skapar vi förutsättningar till ett ökat lärande.

 

Tänk utanför appen
Använd din kreativitet och ett öppet sinne. En pedagogisk utmaning ligger i att hitta  nya användningsområden av en app utifrån läroplanen.

När du lyckas har du mest troligt skapat en kreativ och lustfylld lärsituation för eleverna.

 

Nätverka och dela med dig
Du behöver inte upptäcka eller komma på allt allt på egen hand. Skolvärlden är full av kreativa pedagoger som delar med sig av sina tips, idéer och tankar kring tidsenligt lärande. I det vidgade kollegiet i sociala medier finns intressegrupper för alla. Se möjligheten att ta ett större ansvar över din egen kompetensutveckling.

När du väl tagit steget har du mest troligt blivit än mer kreativ som pedagog och skapar fler lustfyllda och meningsfulla lärtillfällen för dina elever.

 

//Peter Hjelm

 

Att förmedla nyfikenhet och engagemang i förskolan

Några exempel på blogginlägg som visar på engagemang, upptäckarlust, glädje och nyfikenhet från våra förskolor på Centrala skolområdet i Umeå.

”Alla kan skapa! Här på Uven erbjuder vi ett lekfullt, lustfyllt utforskande av skapande. Vi utforskar olika tekniker, färger och papper att skapa på. Det är lustfyllt att skapa. Det känns i hela kroppen…alla kan!!!”
Förskolan Uven

”Vi gick till skogen där barnen fick gå en tipsrunda. Vid sista frågan hittade de en skatt som trollet Valdemar hade gömt. Det var fina snäckor i skattkistan. Barnen fick ta hem varsin snäcka.
Förskolan Mården

”Idag så har vi testat på att arbeta med Lera. Det var en spännande känsla hos många barn.
Några av barnen fick fortsätta utforska fingerfärgens vackra värld. Spännande utmaning att jobba med händerna.”
Förskolan Laxen

”… Nu börjar solrosorna ta sig, och nästa vecka måste vi plantera om dem, för att ge dem större plats att växa och stadga upp dem med blompinnar.
Här skapas det möjlighet för barnen att på ett naturligt sätt vårda och ta hand om ett levande ting, och få följa processen från frö till blomma.”
Förskolan Spiltan

”Som ett komplement till brädspelet ”Fånga ballongerna” har barnen på Ängen även tränat på färger med vår I-pad. De har jobbat med apparna ”Kids Canvas” och ”Färgmonstret” ”
Förskolan Klumpen

//Peter Hjelm