Händelserikt och utmanande läsår

Semestern närmar sig och och jag försöker göra en summering av  läsåret. Det är nyttigt att stanna upp ibland och reflektera över sina insatser och handlingar och se vad som kommit ut av det. Det känns bra att tänka tillbaka på allt det positiva och att dra lärdomar av det som fungerat mindre bra.

När tvivlet och osäkerheten gripit tag i mig har jag funnit kraft genom mina ledord:
Låt inte rädslan att misslyckas hindra dig från att lyckas.
Med mod och vilja att testa nytt kommer man längre!

Jag tänker också på alla möten med människor under året och den klokhet och inspiration Ni gett mig. I möten med andra sker även en utveckling på det personliga planet som i sin tur även tillför i min roll som IT-pedagog.

Jag vill tacka Er alla för ett gott samarbete , ingen nämnd, ingen glömd!

Blogg
Under läsåret  har jag bl a  fokuserat på att hjälpa pedagoger komma igång och använda bloggar i sina verksamheter och  resultatet är över all min  förväntan.

Genomslagskraft.
I dagsläget räknar jag det till 24 st aktiva bloggar. Det känns tacksamt och motiverande att fortsätta med det arbetet även i höst. Fler pedagoger känner sig mogna och vill komma igång med bloggen under höstterminen. Jag/vi använder oss av bloggverktyget WordPress.

Lärplattan
I förskoleverksamheten har jag inriktat mig på att sprida kunskap och idéer om hur man kan använda lärplattan som verktyg i lärprocesser och vid dokumentation. Det arbetet kommer fortsätta i höst tillsammans med nätverket i förskolorna. Vi bygger vidare på de erfarenheter vi skaffat oss under det här året.

I förskoleklass, på fritids och i skolan har utvecklingsarbetet med lärplattan också varit en viktig uppgift. På många av bloggarna som finns i skolområdet kan man se resultatet av duktiga pedagogers och elevers arbeten. Titta t ex på den här fina dokumentationen som skapats med en lärplatta i  iMovie:

På  min blogg har jag  gjort en sammanställning över alla bloggar i skolområdet. Där kan ni  få tips och inspiration, bl a på aktiviteter med lärplattan.

Många modersmålslärare använder  lärplattan.
Förra året genomförde vi ett projekt med 5 modersmålslärare som fick testa lärplattan i undervisningen. På bara ett år har antalet ökat till  22 st modersmålslärare och  i en färsk utvärdering  framkommer många positiva saker. Jag har haft regelbundna träffar med en grupp av modersmålslärare som arbetar med barn i förskolan. Upplägget på träffarna har varit i form av workshops och innehållet har handlat om språk och språkutveckling.

Fjärrundervisning
Ett annat spännande projekt under vårterminen har handlat om fjärrundervisning. En grupp med modersmålslärare har provat på fjärrundervisning med några av sina elever. Vi har använt oss av Google hangout. Projektet har varit givande och erfarenheterna blir värdefulla nästa läsår då vi eventuellt kommer att utöka antalet pedagoger som  provar på fjärrundervisning.

Dubai och London
I oktober förra året besökte jag och kollegor från Hedlundaskolan och Modersmålsundervisningen två skolor i Dubai för att se hur de organiserar sin modersmålsundervisning. Vi fick en god kontakt med Mark Stone, Digital Learning Coach på GEMS Royal Dubai School  I samarbete med honom har jag och Mirna på Hedlundaskolan och hennes elever sedan genomfört videokonferenser i Skype med elever från Dubai

Här redovisar och förklarar några elever från Hedlundaskolan sina uträkningar i matematik på engelska för elever i Dubai.

Skype

Motiverade elever fick möjlighet att träna på många av EU:s nyckelkompetenser:
-Kommunikation på främmande språk
-Matematiskt kunnande
-Digital kompetens
-Lära att lära
-Social kompetens
-Initiativförmåga
-Kulturell medvetenhet

Under BETT-mässan i januari deltog samma elevgrupp i en 3 way skype session med elever från Dubai. Professor Stephen Heppel var moderator och den tredje parten i videosamtalet. Det sändes live från London. Programpunkten hette Learning Together – Digital learning – Our passport to the world.

logga_pim

PIM
Arbetet  som PIM-examinator har också tagit sin tid i anspråk, många pedagoger på förskolorna, fritids och från modersmålsenheten har varit flitiga och hållit mig sysselsatt med sina inlämningsuppgifter.

Pilotprojekt Google Apps for EducationGooglelogo
Några pedagoger som undervisar i åk 6 och deras elever på Östermalmsskolan och Hedlundaskolan har deltagit i kommunens Google-projekt.
En begränsad grupp av pedagoger och elever har under vårterminen testat molntjänsten Google Apps i den direkta lärandesituationen för att se om verktyget kan underlätta behov kring dokumentation, kommunikation och lärande. Google Apps består av webbaserade tjänster för att skapa, dela, kommunicera och samarbeta. Pilotprojektet är ett steg i utredningen av en Lärplattform för den kommunala för- och grundskolan och gymnasiet.

Processstöd
Under våren har Östermalmsskolan och Hedlundaskolan deltagit i ett pedagogiskt utvecklingsarbete inom IT och lärande. Vi är halvvägs in i utbildningen, den fortsätter även under höstterminen. Det handlar bl a om frågan Hur bör vi använda elevdatorerna i undervisningen för att nå en ökad måluppfyllelse. Kommunens 1-1 satsning på elevdatorer har till största delen enbart handlat om att tillhandahålla tekniken. Processtödet ger oss nu möjligheten till att sprida, driva och implementera det vi lär under dessa två terminer till andra inom skolområdet. Ruben Puentedura och hans SAMR-modell är en viktig utgångspunkt i processtödet.

Nu börjar minnet svika och jag har säkert glömt något men nu tänker jag ta SEMESTER.

Så, till sist vill jag passa på att önska Er alla en riktigt skön sommar!

//Peter Hjelm

 

Annonser

After BETT

Efter videosamtalet med Stephen Heppell fortsatte eleverna kommunikationen med Dubai. Det märks att eleverna blivit varma i kläderna och att de själva leder samtalet.
Nästa vecka kopplar vi upp oss igen för ett nytt möte med våra vänner i ökenlandet.

Thank you Mark Stone, Digital Learning Coach on GEMS Royal Dubai School!

//Peter Hjelm

Hedlundaskolan representerar Umeå på Bettmässan

Idag  kommer elever i åk 5-6 på Hedlundaskolan från Umeå att delta i en 3 way skype session med elever från GEMS Royal Dubai School. Professor Stephen Heppel kommer att vara moderator och detta kommer sändas live på BETT-mässan i London. Programpunkten är Learning Together with Stephen Heppell: In association with Netgear- Digital learning – Our passport to the world.

//Peter Hjelm