Team fjärr i Umeå halverar antalet fysiska träffar

Team Fjärr träffas för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte en torsdag förmiddag i månaden.  Vi har infört resfria möten där vi istället träffas i virtuella mötesrum och  målsättningen är att hälften av årets träffar ska genomföras på detta vis.

Vi har hunnit med två resfria möten sedan terminstarten i augusti och jag tänkte dela med mig en kort sammanfattning av form och innehåll från det senaste mötet.

Struktur i det virtuella klassrummet
Steg 1:
Pedagogerna kopplar upp sig till mitt undervisningsrum för en gemensam uppstart. noun_User Headphones_818004
Ljud- och ljusmiljö, möblering och synintryck är några exempel på faktorer som påverkar förutsättningen för inlärning i det fysiska klassrummet.
– Vilken betydelse har strukturen i det virtuella klassrummet?
– Hur  skapar vi en gynnsam lärmiljö i fjärrundervisningen?

Steg 2:
Fjärrlärarna delas in i mindre grupper, där de kopplar upp sig till varandra för att samtala runt frågeställningarna ovan. Här delger fjärrlärarna  hur de planerar och tänker kring struktur i den egna fjärrundervisingen.

Steg 3:
Pedagogerna kopplar upp sig till mitt undervisingsrum för att delge varandra hur de resonerat i grupperna. Innan mötet avslutades fick pedagogerna utvärdera mötesformen.

Redan efter två tillfällen ser vi många vinster och fördelar med den här typen av möten:

  • Vi vinner tid (ingen restid till och från arbetsplatsen)
  • Effektiva möten
  • Vi lär oss mer
  • Teori och praktik på en och samma gång

Peter Hjelm
Verksamhetsutvecklare
KCF, Umeå kommun

 

 

Annonser

Studiehandledare fjärundervisar

amanuel+ladibug

Amanuel, Modersmålslärare Kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå kommun

Ett flertal av våra modersmålslärare på KCF, Umeå kommun, hjälper elever i andra kommuner med studiehandledning på elevens starkaste språk. Amanuel använder här en dokumentkamera under en studiehandledning med en elev i ämnet matematik. Det blev ett lyft både för eleven och Amanuel!

Det finns många möjligheter med dokumentkameror i fjärrundervisningen och jag ser med spänning och upptäckarlust fram emot en utvecklande hösttermin.

Peter Hjelm
Verksamhetsutvecklare
KCF, Umeå kommun

Fjärrundervisning – Andra redovisningen av regeringsuppdrag enligt regleringsbrev 2015

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera hur
fjärrundervisning används i grundskolan och gymnasieskolan. I denna andra
redovisning av uppdraget ges en övergripande bild av den fjärrundervisning som
pågick fram till och med vårterminen 2017. Läs mer i rapporten Redovisning av regeringsuppdrag.

Fjärrundervisning

Den 1 augusti 2016 trädde ändringar i skollagen i kraft som innebär att
fjärrundervisning i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
får överlämnas på entreprenad inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan.

För oss på Kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå kommun, blev det starten på ett samarbete med andra kommuner runt omkring i vårt avlånga land. Förutom att vi idag levererar fjärrundervisning till elever i våra skolor i ytterområdet i sammanlagt tretton olika språk, så samarbetar vi  med Robertsfors, Lycksele, Malå och Uppsala. Även andra kommuner har hört av sig och visat sitt intresse. Mer om hur vi på KCF arbetar med fjärrundervisning i ämnet modersmål kan du läsa på vår webbplats.

media-tools-free-liense-cc0
Skolverket släppte i dagarna en delredovisning av uppdraget att följa upp och utvärdera användning av fjärrundervisning.

För oss på  KCF och  i vårt uppdrag och strävan att utveckla  fjärrundervisningen,  blir det intressant och spännande att följa hur Skolverket tänker arbeta med följande delar:
– Uppföljning och utvärdering av fjärrundervisning i ämnet modersmål
– Handledarens roll

Nästa steg i vår satsning är att skapa nätverk för våra modersmålslärare tillsammans med andra fjärrlärare i landet. Ett kollegialt lärandet med erfarenhetsutbyten, tips och idéer är en viktig väg till utveckling och framgång. Med fjärrtekniken är dessutom det fysiska rummet är inte längre ett hinder, spännande och givande möten kan ske genom nätet.

På KCF erbjuder vi undervisning i modersmål genom fjärrundervisning i följande språk: arabiska, dari, engelska, finska, franska, kirundi, meänkieli, nordsamiska, persiska, portugisiska, spanska, sydsamiska, somaliska, thai, tyska och umesamiska. Arbetar du med fjärrundervisning i ämnet modersmål i en annan kommun och är intresserad av att nätverka?

Hör av er till mig om  så vidarebefordrar jag kontaktuppgifter till rätt pedagog/språk.
E-post: peter.hjelm@umea.se

Work is not a place/ Peter Hjelm